กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
หัวหน้าส่วนราชการ
______________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางสายฝน คำเต็ม
นางสายฝน คำเต็ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
Tel.081-9500439 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
นายชูพงษ์ ลาดทะนุ
นายชูพงษ์ ลาดทะนุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
Tel.085-7092460 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
นางปฏิภรณ์ ถาคำ
นางปฏิภรณ์ ถาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel.084-8306980 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
นางธนิษฐา ไชยคำ
นางธนิษฐา ไชยคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.089-7576313 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
นายชูพงษ์ ลาดทะนุ
นายชูพงษ์ ลาดทะนุ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
Tel.085-7092460 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉายแทน ตาคำสา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉายแทน ตาคำสา
ผู้อำนวยการกองกาารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Tel.094-6294953 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
นางจุไรรัตน์  ใหม่ธิมา
นางจุไรรัตน์ ใหม่ธิมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Tel.097-9237740 E-mail:abt.lainan119@gmail.com
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.