กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วนผู้บริหาร
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  doc120230411095306.pdf   11-04-2566  20  10
2   O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120230411094628.pdf   11-04-2566  18  11
3   O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  doc120230407130546.pdf   07-04-2566  22  12
4   o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก  doc120230322104010.pdf งบประมาณรายจ่ายที่ใช่ในการฝึกอบรม   05-04-2566  34  15
5   O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  doc120230403162427.pdf   04-04-2566  21  10
6   O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  doc120230403161542.pdf   04-04-2566  23  9
7   O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230328155935.pdf   03-04-2566  21  6
8   O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  doc120230403105110.pdf doc220230403151707.pdf doc320230403151724.jpg doc420230403154012.pdf   31-03-2566  25  40
9   O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  doc120230331104558.pdf doc220230331104558.pdf   31-03-2566  22  18
10   O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  สรุปกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   27-03-2566  14  8
11   O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  doc120230405141232.pdf   02-03-2566  23  10
12   O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230407161818.pdf   09-01-2566  20  11
13   O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  doc120230328142233.pdf   05-01-2566  25  17
14   o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230322103627.pdf   30-11-2565  64  17
15   O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  doc120221130095611.pdf   30-11-2565  58  4
16   o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2  doc120221130093827.pdf doc220221130093827.pdf doc320221130093827.pdf doc420221130093827.pdf   30-11-2565  59  26
17   o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1  doc120221130093641.pdf doc220221130093641.pdf doc320221130093641.pdf doc420221130093641.pdf doc520221130093641.pdf doc620221130093641.pdf   30-11-2565  66  27
18   o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2  doc120221130093407.pdf doc220221130093407.pdf doc320221130093407.pdf doc420221130093407.pdf doc520221130093933.pdf   30-11-2565  59  19
19   o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1  doc120221130092430.pdf doc220221130092815.pdf doc320221130092815.pdf doc420221130092815.pdf doc520221130093225.pdf doc620221130092815.pdf   30-11-2565  61  19
20   o3 อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่   30-11-2565  67  11
21   o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120230323150243.pdf   06-10-2565  23  12
22   O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  doc120230327155212.pdf doc220230327154630.pdf doc320230327155944.pdf   04-10-2565  78  66
23   O1 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ไหล่น่าน  แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ไหล่น่าน   03-10-2565  17  10
24   O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120230404085724.pdf   03-10-2565  19  6
25   O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120230328152731.pdf   03-10-2565  23  13
26   o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  doc120230323144028.pdf doc220230323144028.pdf doc320230323144028.pdf doc420230323144346.pdf   03-10-2565  33  52
27   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  doc120230411094914.pdf   05-09-2565  20  11
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.