กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  1.สรุปภาพรวมการประเมิน 2.สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ   23-08-2566  5  2
2   ประชาสัมพันธ์ การแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการตามมาตรา 10 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  ประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการตามมาตรา 10 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางอิเล็กทรกนิกส์สำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   07-08-2566  3  2
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  doc120230831154113.pdf   25-07-2566  1  2
4   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  doc120230807133258.pdf   07-07-2566  0  1
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   02-05-2566  45  14
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  doc120230428121055.pdf   28-04-2566  48  4
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  doc120230424094549.pdf   24-04-2566  42  6
8   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  doc120230807133138.pdf   05-04-2566  0  1
9   การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และ พ.ศ. 2566 iรอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   04-04-2566  26  6
10   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   04-04-2566  20  1
11   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230328160049.pdf   03-04-2566  50  2
12   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  doc120230322093241.pdf   21-03-2566  47  6
13   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.ไหล่น่าน  doc120230320154433.pdf doc220230320154433.pdf   08-03-2566  65  13
14   สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  แผ่นพับ 1 แผ่นพับ 2 แผ่นพับ 3   23-02-2566  16  7
15   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุดฯ ประจำปี พ.ศ.2566  doc120230223104101.pdf doc220230223104101.pdf doc320230223104101.pdf doc420230223104101.pdf   23-02-2566  67  7
16   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    19-01-2566  91  4
17   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    19-01-2566  66  1
18   ประกาศบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 ประจำปี 2566  doc120230123112126.pdf doc220230123112126.pdf doc320230123112126.pdf doc420230123112126.pdf   17-01-2566  84  2
19   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  doc120230807133340.pdf   07-01-2566  0  1
20   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565   05-01-2566  15  2
21   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  doc120230328142103.pdf   05-01-2566  44  2
22   การเผยแพร่หลักเกณฑ์ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น  หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   22-12-2565  36  15
23   พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564  พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564   21-12-2565  26  
24   ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   15-12-2565  43  
25   ระเบียบ กฏหมาย  พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 พระราชบัญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม   15-12-2565  39  14
26   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  doc120221209104221.pdf doc220221209104221.pdf doc320221209104221.pdf   07-12-2565  82  
27   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221202130947.pdf   24-11-2565  85  
28   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230125134552.pdf   22-11-2565  71  4
29   ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   11-11-2565  25  6
30   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็พนักงานจ้าง  doc120221107150923.pdf   07-11-2565  146  20
31   การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  doc120230705103113.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม doc220230809103717.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม   05-11-2565  18  6
32   ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริการส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221219110248.pdf doc220221219110248.pdf doc320221219110248.pdf   01-11-2565  117  25
33   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   31-10-2565  145  8
34   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  doc120221011143616.pdf   11-10-2565  155  8
35   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  doc120221011143238.pdf   11-10-2565  163  5
36   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  doc120221011113013.pdf   11-10-2565  172  2
37   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต  doc120221011104314.pdf   11-10-2565  146  3
38   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120221011104108.pdf   11-10-2565  148  4
39   คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์  doc120221011103753.pdf   11-10-2565  158  8
40   O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  doc120221011103215.pdf   11-10-2565  154  2
41   O3 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  doc120221010161528.pdf   10-10-2565  148  6
42   O1 โครงสร้างองค์กร  doc120221010161303.pdf   10-10-2565  165  8
43   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221010161058.pdf   10-10-2565  145  3
44   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   05-10-2565  19  6
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   05-10-2565  208  15
46   รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   04-10-2565  19  4
47   รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   04-10-2565  23  8
48   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   04-10-2565  20  1
49   เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   03-10-2565  23  8
50   รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   03-10-2565  27  6
51   นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  นโยบายการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ   29-06-2565  18  
52   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   21-06-2565  33  7
53   ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตรามาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัญติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535    20-06-2565  15  
54   พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   11-06-2565  32  
55   กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย  doc120230809103633.pdf   12-05-2565  20  
56   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560   26-04-2565  38  2
57   พระราชบัญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  พระราชบัญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   26-04-2565  31  2
58   พระราชบัญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   26-04-2565  25  1
59   พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ.2560  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ.2560   26-04-2565  32  
60   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120230523145320.pdf   05-04-2565  19  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.