ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก >>
_______________________________________________________________________________________
 
 
 
       
Untitled Document
   
   
[ 09-07-2567] การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน นางนงนภัส ฉวีวงค์ นายบุญเพชร อูปคำ 
[ 05-04-2567] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.66-ธ.ค.67)   doc120240528102816.pdf 
[ 04-04-2567] รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาพ.ศ. ...   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-PlanNACC 
[ 03-04-2567] รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2566   ผลการตรวจสอบ สตง 
[ 13-02-2567] ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)   หนังสือ 
[ 15-01-2567] ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   ประกาศจัดตั้งธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  
[ 15-01-2567] ดาวน์โหลดคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120240220130854.pdf 
[ 15-01-2567] ดาวน์โหลดเอกสารเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120240220115932.pdf 
[ 15-01-2567] ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567   doc120240124162007.pdf doc220240124162007.pdf doc320240124162007.pdf 
[ 12-01-2567] การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในการป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลงกรรโชคแรง ...   หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 
[ 29-03-2567] O16 (2567)ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
[ 03-10-2566] O17 (2566)รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 
[ 03-10-2566] O15 (2567)ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
[ 02-10-2566] O14 (2567)รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
[ 08-05-2566] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566 -กันยายน ...   เดือนเมษายน 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 เดือนมิถุนายน 2566 เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 เดือนกันยายน 2566 
[ 16-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านบุญเรือง หมู่ที่ ...   ประกาศ 
[ 05-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบหนองแบเส้นทาง ...   ประกาศ 
[ 26-12-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่น่าน ...   ประกาศ 
[ 20-12-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบหนองแบน ...   ประกาศ 
[ 29-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตันล้อ ...   ประกาศ 
 
[ 08-01-2567] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ปีงบประมาณ ...   doc120240109103848.pdf 
[ 19-07-2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ปีงบประมาณ ...   doc120230809102944.pdf 
[ 28-06-2566] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   doc120230809102026.pdf 
[ 18-04-2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ปีงบประมาณ ...   doc120230809102907.pdf 
[ 12-01-2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ปีงบประมาณ ...   doc120230809102834.pdf 
[ 24-11-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   doc120230809101743.pdf 
[ 10-11-2565] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M65110012980) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M65110028295) 
[ 07-11-2565] เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ...   doc120221118104455.pdf 
 
[10-07-2567]   ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลงชนิดเข้มข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[10-07-2567]   ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[09-07-2567]   จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลไหล่น่าน หมู่ที่ 1,2,4-8 ตำบลไหล่น่าน จำนวน 155 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[08-07-2567]   จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยสอน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[08-07-2567]   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น
 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนพัฒนาถนน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
 
     
   
 
     
   
     
   
ทดสอบ
ทดสอบ
[08-09-2022]
 
บ้านตุ๊กตาสวัสดีก้า
บ้านตุ๊กตาสวัสดีก้า
   
   
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ด้านใดมากที่สุด?
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.ไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร 0-5471-8522 E-mail : lainan_119@hotmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527