ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างของ อบต.ไหล่น่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน จำนวน 6 โครงการ_ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างราวกั้นสะพานถนน คสล.สายห้วยสอน-ห้วยเม่นตารางแสดงราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนง.อต.ไหล่น่านตารางแสดงราคากลางโครงการติดตั้งกระจกนูนตามทางแยกตารางแสดงราคากลางโครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระเก็บน้ำหนองหลวงตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตรสายห้วยเก็ต-สันปู่อินทร์ปร.4โครงกรติตั้งป้ายเตือนเขตโรเงรียนปร.4โครงการก่อสร้างราวกั้นสะพานถนน คสล.สายเชื่อนห้วยสอน-ห้วยเม่นปร.4โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนง.อบต.ไหล่น่านปร.4โครงการติตั้งกระจกนูนตามทางแยกปร.4โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระเก็บน้ำหนองหลวงปร.4โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตรสายห้วยเก็ต-สันปู่อินทร์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างของ อบต. จำนวน 8 โครงการ ตารางราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไหล่น่าน หมู่ 1 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ทุ่งบง หมู่ 2 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่สอร้างถนน คสล.พร้อมทางระบายน้ำสายขึ้นวัดนาสา หมู่ 3 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าข้าม หมู่ 4 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยสอน หมู่ 5 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านปากงุ๊ หมู่ที่ 7 ตารางราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ 8 img906 หมู่ 1 img907 หมู่ 2 img908 หมู่ 3 img915 หมู่ 4 img910 หมู่ 5 (1) img911 หมู่ 5(2) img912 หมู่ 6 img913 หมู่ 7 img914 หมู่ 8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *