ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างของ อบต.ไหล่น่านปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศราคากลางโครงการก่สอร้างของ อบต.ไหล่น่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก่อสร้างถนน คสล.สายประปาหมู่บ้าน บ้านนาสา

ก่อสร้างทางระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. บ้านไหล่น่าน หมู่ 1

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่าข้าม หมู่ 4

ติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่่อบริโภค บ้านปากงุ๊ หมู่ 7 1ติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่่อบริโภค บ้านปากงุ๊ หมู่ 7 2ติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่่อบริโภค บ้านปากงุ๊ หมู่ 7 3

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *